Të gjitha vendimet nga seanca e qeverisë: Të gjithë prindërit e fëmijëve të liruar deri më tani kthehen në punë nga 23 shtatori. 90 milion euro kredi nga BNRZH

Në seancën e sotme të 4-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi konkluzionet e Shtabit të Koordinimit të Përgjithshëm të Krizave, duke marrë vendime të përshtatshme, si më poshtë:

– Punonjësit që lirohen nga puna bazuar në listën e vendosur të sëmundjeve kronike, dmth., Duke filluar nga 23 shtatori 2020 (e mërkurë), për t’u kthyer në punët e tyre dhe kryerjen e rregullt të detyrave të punës. Përjashtim nga kjo do të bëjnë vetëm personat (pacientët) në të cilët sëmundja është në një fazë acarimi (përkeqësimi) dhe ata me sëmundje malinje, për të cilat konfirmimi do të jepet nga një gjetje dhe mendim i një mjeku specialist, në bazë të të cilit konfirmimi do të bëjnë këta persona përdorni pushim mjekësor, në përputhje me rregulloren përkatëse të Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

– Punonjësit që lirohen nga puna në bazë të përdorimit të lejes së zgjatur të lehonisë, duke filluar nga 23.9.2020 (e mërkurë) për t’u kthyer në punët e tyre dhe kryerjen e rregullt të detyrave të punës, duke pasur parasysh se mundësia e përdorimit të kësaj një masë për lejen e zgjatur të lehonisë pushon të jetë e vlefshme. Punonjësit e tjerë që aktualisht mungojnë me të drejtë të punës për shkak të përdorimit të pushimit të rregullt të lehonisë, për t’u kthyer në vendet e tyre të punës dhe për të kryer detyra të rregullta të punës menjëherë pas skadimit të lejes së lindjes.

– Prindërit, fëmijët e të cilëve janë deri në gjashtë vjeç, duke filluar nga 23.9.2020 (e mërkurë), të kthehen në punët e tyre dhe të kryejnë detyra të rregullta të punës, duke pasur parasysh që kopshtet kanë filluar me aktivitete për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve nga 9.9 .2020, dmth përdorimi i masës qeveritare mbi këtë bazë pushon.

– Prindërit, fëmijët e të cilëve nga gjashtë deri në 10 vjeç janë të përfshirë në procesin arsimor në shkollë, duke filluar nga 23 shtatori 2020 (e mërkurë), për t’u kthyer në punët e tyre dhe kryerjen e rregullt të detyrave të punës, pavarësisht nga mënyra ( me prani fizike ose nga distanca) në të cilën fëmija do të ndjekë mësimet në shkollë, dmth. përdorimi i masës qeveritare mbi këtë bazë pushon.

Qeveria udhëzoi Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të dërgojë një udhëzim me shkrim për të gjitha kopshtet për të vazhduar regjistrimin dhe kujdesin për fëmijët, veçanërisht ata fëmijë, dy prindërit e të cilëve janë të punësuar, qoftë duke punuar nga shtëpia apo duke shkuar në punë.

Me propozim të Ministrisë së Financave, Qeveria shqyrtoi dhe pranoi Projektligjin për një kredi në vlerë prej 90 milion EUR nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore synon të financojë Projektin për menaxhim urgjent dhe parandalimin e pasojave të KOVID-19 në Maqedonia Veriore dhe përfitimet do të ndjehen nga e gjithë popullata duke marrë parasysh natyrën e sëmundjes, njerëzit e infektuar, popullatën në rrezik, veçanërisht të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje kronike, personelin mjekësor, institucionet mjekësore dhe institucionet e testimit si dhe institucionet shëndetësore publike.

Sot, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Draft Programin për ndryshimin e Programit për pjesëmarrje në përdorimin e qytetarëve shëndetësorë dhe kujdesin shëndetësor të nënave dhe foshnjave në Maqedoninë Veriore për vitin 2020, i cili është i përgatitur për zbatimin e masave dhe aktiviteteve të parashikuara në Program të cilat janë të detyrueshme. nga Ligji për Kujdesin Shëndetësor dhe Ligji për Sigurimin Shëndetësor.

Qëllimi i realizimit të këtij programi është zbatimi i plotë i masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen dhe ruajtjen e shëndetit të nënave dhe foshnjave deri në një vjeç, si dhe personave pavarësisht moshës që vuajnë nga sëmundje të caktuara specifike.

Me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë, është rishikuar dhe miratuar Informacioni mbi Strategjinë Kombëtare të Diabetit në Maqedoni 2020-2030, e cila do të miratohet në mënyrë që në periudhën prej dhjetë vjetësh për të cilat janë qëllimet strategjike dhe detyrat e programit në këtë program. një hap pozitiv që do të shërbejë si bazë për plane të reja, afatgjata për menaxhim të mëtejshëm dhe madje edhe më të suksesshëm të diabetit.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nënshkrimin e një Marrëveshje përmes shkëmbimit të shënimeve / letrave ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Qeverisë së Japonisë për Programin e Grantit të Japonisë për Zhvillim Social-Ekonomik për Sigurimin e Pajisjeve Mjekësore dhe miratoi teksti i Marrëveshjes që autorizon Zëvendës Kryeministrin përgjegjës për Çështjet Evropiane Nikola Dimitrov në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore për të nënshkruar Marrëveshjen.

Qeveria udhëzoi Ministrinë e Shëndetësisë, si një institucion përfitues i grantit, të ndërmarrë të gjitha aktivitetet e nevojshme për zbatimin e Programit të Granteve të Japonisë për Zhvillimin Social-Ekonomik për sigurimin e pajisjeve mjekësore, në përputhje me afatet.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore shqyrtoi dhe miratoi Informacionin me të dhëna statistikore për çështjet penale në fushën e Korrupsionit për vitin 2019, të cilat iu besuan Ministrisë së Drejtësisë, në kuadër të Grupit Punues për shqyrtimin dhe azhurnimin e metodologjisë për sistemin përkatës statistikor për monitorimin e -politika e korrupsionit, për të vazhduar të ndërmarrë aktivitete për përdorim të rregullt të Sistemit për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore për monitorimin e rasteve të rasteve të korrupsionit që janë një segment i rëndësishëm në ndërtimin e politikës anti-korrupsion dhe monitorimin e efektivitetit të saj.

Ndërmarrja e veprimtarive për të zhvilluar një sistem për monitorimin e rasteve të korrupsionit dhe gjenerimin e raporteve statistikore për të monitoruar politikën anti-korrupsion është në përputhje me Dhjetë Parimet për Nxitjen e Luftës kundër Korrupsionit në vendet aderuese, vendet kandidate të Bashkimit Evropian dhe vendet e tjera të treta.

Statistikat e mbledhura nga Ministria e Drejtësisë përdoren për të azhurnuar materialin e raportuar nga Komisioni Evropian dhe për të shërbyer si një analizë e mëtejshme e situatës me efikasitetin e gjyqësorit dhe organeve të tjera në trajtimin e rasteve të korrupsionit.

Raporti i Progresit i Republikës së Maqedonisë për vitin 2016 vëren se ekziston ende nevoja për të krijuar regjistra të besueshëm dhe sukses në trajtimin e rasteve të korrupsionit, veçanërisht rastet e profilit të lartë të korrupsionit, përfshirë regjistrat e kthimit të pronave ( masat konfiskimin e pasurisë dhe fitimin e pasurisë dhe konfiskimin e sendeve). Në vitin 2019, u bë përparim i mirë në fushën e Luftës kundër Korrupsionit, duke konsoliduar regjistrat e hetimeve, aktakuzat dhe gjykimet e çështjeve të profilit të lartë të korrupsionit dhe ndryshimet në legjislacion.

Sipas statistikave, në vitin 2019, gjithsej 41 çështje penale në fushën e korrupsionit ishin themeluar rishtazi, që përfshin raste të çështjeve të profilit të lartë të korrupsionit.

Në vitin 2019, në rastet e krimeve në fushën e Korrupsionit, janë lëshuar 17 urdhra për kryerjen e hetimeve dhe dominon numri i rasteve të regjistruara të rasteve të korrupsionit në prokurimin publik. Në të njëjtin vit, u regjistruan gjithsej 9 raste të reja të rasteve të profilit të lartë të korrupsionit dhe të gjitha ato gjatë vitit 2019 janë të statusit “Në vazhdim”. Në të njëjtin vit, u ngritën gjithsej 10 aktakuza dhe u morën 10 vendime, njëra prej të cilave ishte

Shpërndaje lajmin me të tjerët
0Shares
0 0 0

33 thoughts on “Të gjitha vendimet nga seanca e qeverisë: Të gjithë prindërit e fëmijëve të liruar deri më tani kthehen në punë nga 23 shtatori. 90 milion euro kredi nga BNRZH

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *