“Institucionet shëndetësore për momentin disponojnë mjaftueshëm me shtretër dhe tani për tani nuk ka nevojë për vendosjen e pacienteve në objektin e vjetër të Sistina. Në mbarë vendin kemi mbi 200 shtretër të lira dhe gjendja është stabile”, tha Stojançe Angellov, drejtor i Qendrës për menaxhim me Kriza./alsatm