“Parë nga këndvështrimi i qytetarit të rëndomtë duhet të shohim sa janë ofruar kushtet themelore, edhe në këto situata të jashtëzakonshme, bie fjala në shërbimet shëndetësorë, në shërbimet arsimit, apo edhe në disa çështje të tjera të cilat janë kushti themelor për funksionimin e një shteti të mirëfilltë ose të një shteti ligjorë. Duke parë në këto parametra, në prizmën e një qytetari të lirë mund të kolaudojmë që as për së afërmi këto çështje që janë jetike për funksionimin e një shoqërie dhe të një shteti, këto çështje nuk mund të vlerësohen më një nivel të besueshëm. Kështu që në rrethana të këtilla në këtë prizmë, përshtypja jonë e përgjithshme krijohet që kjo qeveri …është edhe një dështim i radhës i këtyre strukturave që aktualisht kanë pushtetin. alsat/